Oferta

Nasi inżynierowie tworzą pełną dokumentację projektową używając dedykowanego oprogramowania CAD.

Każda dokumentacja jest tworzona zgodnie z indywidualnymi preferencjami klienta i obowiązującymi normami.

Dokumentacja projektowa zawiera dane techniczne, spis treści, layout szafy sterowniczej, schemat elektryczny oraz zestawienia materiałów.

Naszym głównym kierunkiem jest tworzenie dokumentacji dla producentów maszyn, chociaż schematy elektryczne tworzone w BQ trafiają do klientów realizujących projekty z różnych dziedzin przemysłu na całym świecie.

Standardy

Dokumentacja tworzona w BQ spełnia ponad 50 norm IEC/EN z działów:

  • Tworzenie dokumentacji i instrukcji
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) i telekomunikacja
  • Oznaczanie i identyfikacja komponentów i połączeń
  • Bezpieczeństwo maszyn w zakresie rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
  • Oznaczenia referencyjne w dokumentacji
  • Symbole w dokumentacji
  • Zasady tworzenia rysunku technicznego
Proponujemy własny standard wizualny dokumentacji projektowej ale każdy produkt uwzględnia indywidualne preferencje klienta.
Wszystko po to aby dokumentacja składana na ręce klienta nie tylko była zgodna z normami ale również cieszyła oko klienta.

Doświadczenia

Intralogistyka – Przenośniki taśmowe

Automotive – Retrofit prasy hydraulicznej

Przemysł olejowy – Sterowanie zasobami kotła parowego

Partnerzy